01.07.2021

Skrzynia Beniamina - bawmy się razem na pograniczu polsko-czeskim

"Skrzynia Beniamina czyli bawmy się razem na pograniczu polsko-czeskim" realizowany ze środków EFRR i środków państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Projekt poświęcony jest dzieciom i dziecięcej wyobraźni, w ramach którego MGOK Międzylesie wyda pięknie ilustrowaną książkę dla dzieci, kreatywny przewodnik, zorganizuje jarmark dla dzieci oraz zakupi sprzęt animacyjny.

Czytaj więcej

15.11.2020

„Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu w dniach 02.01.2020 – 31.08.2020* r. realizował projekt „Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”. Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w celu zwiększenia świadomości na temat tradycji, kultury i dziedzictwa regionu w znaczeniu transgranicznym w Gminie Międzylesie i Gminie Kraliki poprzez stworzenie Izby Tkackiej i zorganizowanie imprezy plenerowej, która będzie mieć na celu kultywowanie polskich i czeskich tradycji ludowych, popularyzowanie miejscowego dziedzictwa kulinarnego, promocję amatorskich zespołów ludowych i integrację społeczności.

*Termin realizacji został wydłużony do 31.08.2021 r. z powodu pandemii Covid 19

Czytaj więcej