23.12.2021

Babie Lato

Projekt realizowany ze środków EFRR i środków państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Partner czeski projektu "Babie Lato" - Orlickie Zahori.

W skrócie:

Projekt skierowany jest do kobiet w każdym wieku. Skupia się na odpoczynku poprzez sztukę. Podczas projektu kobiety będą mogły wziąć udział w wielu zajęciach manualnych i wykładach (online) z pogranicza wytwórstwa zapomnianego, jak i nowoczesnych technik twórczych, psychologii i zdrowia. Chcemy, aby te dziedziny się przeplatały. Dodatkowo ponieważ Międzylesie leży na terenach, na których dominowała niegdyś produkcja tkacka chcemy pielęgnować tę sztukę i połączyć ją z dzisiaj panującymi trendami.

Czytaj więcej

01.07.2021

Skrzynia Beniamina

czyli bawmy się razem na pograniczu polsko-czeskim

Projekt realizowany ze środków EFRR i środków państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Projekt poświęcony jest dzieciom i dziecięcej wyobraźni, w ramach którego MGOK Międzylesie wyda pięknie ilustrowaną książkę dla dzieci, kreatywny przewodnik, zorganizuje jarmark oraz zakupi sprzęt animacyjny.

Czytaj więcej

15.11.2020

„Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu w dniach 02.01.2020 – 31.08.2020* r. realizował projekt „Śladami tkaczy na pograniczu polsko-czeskim”. Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w celu zwiększenia świadomości na temat tradycji, kultury i dziedzictwa regionu w znaczeniu transgranicznym w Gminie Międzylesie i Gminie Kraliki poprzez stworzenie Izby Tkackiej i zorganizowanie imprezy plenerowej, która będzie mieć na celu kultywowanie polskich i czeskich tradycji ludowych, popularyzowanie miejscowego dziedzictwa kulinarnego, promocję amatorskich zespołów ludowych i integrację społeczności.

*Termin realizacji został wydłużony do 31.08.2021 r. z powodu pandemii Covid 19

Czytaj więcej