O nas

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu jest jednym z najaktywniejszych tego typu ośrodków w okolicy. Podstawowym celem jego działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczności międzyleskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działalność kulturalna MGOK polega w szczególności na realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenia warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury, tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Czytaj więcej